Conference Programme


International conference
FASHION: MODEL AND READERS.
ON THE ICONIC REPRESENTATIONS IN CULTURE


Schedule


Place: Art Museum MS2 / Manufaktura


DAY ONE – 22.10

10:00–10:50
Main conference inauguration
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ prof. zw. Zofia Wysokińska
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ, Dyrektor Instytutu Kultury Współczesnej, prof. dr hab. Małgorzata Leyko


First panel

Fashion and Sign – Reading Culture

11:00–12:15

– Prof. E. Tseelon, University of Leeds, Editor in chief of “Critical Studies in Fashion & Beauty”,
Models of transition: the changing cultural role of the fashion model
– Prof. Yuein Liu, Chinese Academy of Social Sciences,
Tradition of Zuo Tu You Shi and the Role of Pictures in Chinese Social Life
– Dr hab. A. Gomóła, UŚ, 
Imaginary networks – between culture and human being (Niszczenie sieci wyobrażeniowych)
12:15–12:30
Debate
12:30-12:45
Coffee break

Second panel
Models, Phantoms, Images

12:45-14:20

– Prof. X. Zhao, Chinese Academy of Social Sciences,
Appearance and Disappearance of Statue of Confucius in Tian'anmen Square
– Dr hab. M. Michałowska, UAM,
A model as a mannequin, the mannequin as the model – on the one photography by Claude Cahun (Modelka jako manekin, manekin jako modelka – o jednej fotografii Claude Cahun)
– Dr. hab. D. Sak, ASP w Łodzi, 
Transformation of female silhouette in fashion during PRL period (Transformacja sylwetki damskiej w modzie okresu PRL)
– Mgr K. Witas, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
A doll in the world of fashion (Lalka w wielkim świecie mody)
14:20–14:40
Debate
14:40-15:50
Lunch break

Third panel

Changes of Body / Changes of Identity

15:55-17:30

– Prof. R. Holliday, University of Leeds, 
Media Bodies and Cosmetic Surgery
– Dr P. Soley-Beltran, Independent Scholar. Member of Cos-logia (research group, Catalan Institute of Anthropology/CSIC),
Reading fashion models. A cultural history of an ideal self
– Mgr, A. Ciejka, UP w Krakowie,
Fashionable body over the centuries. Cultural analysis of the model's image (Modne ciało na przestrzeni wieków. Kulturowa analiza postaci modelki)
– Mgr N. Schiller, UŁ,
Carnival and Lent of a fashion model – postmodern resacralization of a body (Modelka jako post, modelka jako karnawał – o resakralizacji ciała w kulturze ponowoczesnej) 
17:30–17:50
Debate
18:00–19:00
Dinner

20:00–21:00
Graduation Gala of Strzeminski Academy of Fine Arts and Design


DAY TWO – 23.10

Place: Art Museum MS2 / ManufakturaForth panel
Body and Narration

10:00–11:30
– Prof. M. Craig, University of California Davis, Deputy editor of “Gender and Society”, Presidents Dancing
– Dr A. M. Zarychta, PWSFTiTV, 
How does the dispelled, long hair work for us? Analysis of selected covers magazines for women in the context of cultural studies and neuroesthetics (Jak działają na nas rozwiane, długie włosy? Analiza wybranych okładek magazynów dla kobiet w świetle badań kulturowych i neuroestetyki)
– Mgr M. Nawrocka, Politechnika Koszalińska
Re-inventing identity in posthuman perspective (Moda i ciało jako elementy konstruowania tożsamości w perspektywie posthumanizmu)

11:30–11:50
Debate
12:00-12:15
Coffee break

Fith panel

Sex and Gender in Fashion

12:15–13:30
– Prof. S. Kaiser, University of California Davis, Deputy editor of “Gender and Society,
Place as a Fashion Subject Position: Intersectionalities with Gender and Sexuality
– Mgr U. Konarska, Mgr M. Pawlicka, UŁ,
Anima or Animus? Problem of gender in cosplay cultural phenomenom (Anima czy animus? Problem płci w zjawisku cosplayu) 
– A. Grudzińska-Pham, ASP w Łodzi,
The third sex of fashion (Trzecia płeć mody)
13:40–14:00
Debate 

Sixth panel
Space of Expression / Space of Subversion

14:00-15:40
– Dr K. Kurtz, University of California Davis,
‘Swine Song’: Gaga & Resistance to the Ideology of Beauty
– Dr T. Pabedinskas, Vytautas Magnus University,
Fashion as the Expression of Identity on Subculture Scene
– Dr I. Puzowska-Jastrzębska, UKW,
Hobo, boho, grunge – from anti-aesthetics and contestation to “vanity fair” (Hobo, boho, grunge – od antyestetyki i kontestacji do „targowiska próżności”)
– Mgr A. Konieczyńska, UW,
Albino, a disabled person, a plus size model, an old lady and a transvestite. How the contemporary fashion icons change the traditional beauty canons (Albinoska, dziewczyna na wózku, plus size, staruszka i transwestyta. Co współczesne ikony wybiegu robią z kanonami piękna?)
15:50–16:10
Debate
16:30–17:30
Lunch break

17:30-18:30
Urban game I'll be here

18:30-19:00
Fashion movie screenings Cinema-Fashion

19:00-19:30
Light show Luminous poems

20:00-22:00
Banquet


DAY THREE – 24.10

Place: Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz, Centrum Nauki i Sztuki, 3D movie theatre

(ul. Wojska Polskiego 121)

Seventh panel
Fashion as a Medium of Culture

10:00-10:50
– E.E Christian, I.M. Ugochukwu, Zaris Fashion & Style Academy,
Preserving our cultural heritage through fashion - the African perspective
– J. Kadiri, Zaris Fashion & Style Academy,
The role of fashion photography in promoting African cultural heritage
11:00-11:20
Debate

Eighth panel 

Reading Clothes

11:20-12:40
– Prof. zw. J. Ślósarska, UŁ,
Trickster outfit of Anna Phreedom Messenger (Triksterowski strój Anny Phreedom Messenger)
– Mgr W. Witosław, KUL,
The meanings of women’s dresses in Polish baroque poetry (Semantyka kobiecego stroju w poezji polskiego baroku)
– Dr hab. Mariusz Gołąb, UŁ,
Women, Narrative and Natural Things or a  Thing of Nature? (Kobiety, narracja i rzeczy naturalne czy rzecz natury?)
12:50–13:10
Debate
13:10–13:30
Coffee break

Ninth panel 

Spectacle of Fashion

13:45-14:30

– Dr hab. M. Bartosiak, UŁ,
Dynamics of audio-visuality in modelling a theatrical event (Dynamika audiowizualności w modelowaniu zdarzenia teatralnego)
– Dr J. Dziewit, UŚ,
From Antonioni’s “Blow-up” to Maxmodels website. Fashion photography as a field of analysis of tool conditions of culture (Od „Powiększenia” M. Antonioniego do serwisu Maxmodels. Fotografia mody jako pole analizy narzędziowych uwarunkowań kultury)
14:40-15:00
Debate

15:00
Closing ceremony

16:00-17:30
Lunch